frisk_tomatsalat
INSALATA - SALATER.

75. INSALATA POMODORO: Tomat Salat 39 kr.

76. INSALATA CON FETA: Tomat, Salat med Fetaost. 45 kr.

77. INSALATA DELLA CASA: Tomat, Salat, Tun, Rejer. 55 kr.

78. INSALATA CON PASTA: Pasta Salat med Kylling. 55 kr.

79. INSALATA CON POLLO: Frisk Salat, Kylling. 49 kr.